752020 1 ๒๐๐๕๐๗ 0006

ฉลองปัสกา วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระทิง (เขตแพร่ธรรม แม่ระมาด)

 

ในวันที่ 26 เมษายน 2563 คุณพ่อ คุณพ่อ เจริญ บุญดวง คุณพ่อ อรรถพล เซ็งหลี

บร. โอภาส และ บร.วีระชัย  ร่วมมิสซาโอกาสฉลองปัสกา ที่วัดนักบุญเทเรซา (เขตแพร่ธรรมแม่ระมาด) และให้กำลังใจชาวบ้านคริสตชน ชาวบ้าน ห้วยกระทิง

ปสกาหวยกระทง ๒๐๐๕๐๗ 0020

ปสกาหวยกระทง ๒๐๐๕๐๗ 0012

ปสกาหวยกระทง ๒๐๐๕๐๗ 0010

ปสกาหวยกระทง ๒๐๐๕๐๗ 0009