IMG 20190728 122450

ค่ายรวมพลเยาวชน เขต 1

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2019 ค่ายเยาวชนถูกัดขึ้นหลังจากงานฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา ณ ตึกโบนุส ปาสตอ มีเยาวชนมาร่วม 43 คน คุณพ่อพรชัย สิงห์สา ได้จัดให้เยาวชนได้ร่วมกันออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนต่างๆ ในนครสวรรค์ พร้อมนำของบริจาคไปให้ด้วย โดยได้คุณพ่ออรรถพล เซ็งหลี เป็นวิทยากร แนะนำเรื่องสถานการณ์ชุมชนในนครสวรรค์และการเยี่ยมเยียน และได้เชิญคุณพ่อลาบอรี่ คุณพ่อมิชชั่นนารีสูงอายุ ได้มาเล่าประสบการณ์ประวัติมิสซังสยามให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรง ค่ายได้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2019

IMG 20190728 121837

IMG 20190728 105021

IMG 20190728 105512

IMG 20190728 120714

IMG 20190728 121157