14903

 

เยี่ยมเยียนชาวบ้านบนดอย

หมู่บ้านป่าคาและหมู่บ้านโลโคะ

 

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2019 บาทหลวงอรรถพล เซ็งหลี, บราเดอร์ณัฐพงษ์ พรหมทอง และเจ้าหน้าที่มิสซัง ออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านหมู่บ้านป่าคาและหมู่บ้านโลโคะ จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำของบริจาคไปแจกให้ชาวบ้านและลงเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านต่างๆ

14902

14897

14899

14898

14901