4

 

โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา หนองเลา

วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 โอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา หนองเลา จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมสุข หทัยภัสสร เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากมิสซามีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน พร้อมกับรับฟังดนตรีโดยกลุ่มพระสงฆ์ และสามเณร

2

1

3