1

งานทอดผ้าป่ากลุ่มผู้สูงอายุ 14-15 ชุมชน จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มผู้สูงอายุ 14-15 ชุมชน จ.นครสวรรค์ ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญ ทอดผ้าป่าร่วมกัน พร้อมทั้งคุณพ่ออรรถพล เซ็งหลี และเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิ ภายในงานมีการทำบุญ 100 วัน พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในชุมชน และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

2

3

5