4

โอกาสฉลองวัดนายชุมพาบาลที่ดี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ทางวัดนายชุมภาบาลที่ดี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับเกรียติจาก พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายในงานมีการกล่าวคำปฎิญาณของสมาชิกสภาภิบาล และรับประทานอารหารเที่ยงร่วมกัน

2

1

5

3