4

ประชุมพระสงฆ์วันที่ 10-11 เดือนพฤษภาคม 2562

 

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ทางมิสซังนครสวรรค์ได้จัดการอบรมประจำเดือนพฤษภาคม ณ โรงเรียนภัทรวิทยา และหลังจากประชุมพระสงฆ์ มีงานบวชพระสงฆ์ 3 ท่าน รวมถึงการเปิดงาน 350 ปี แห่งมิสซังสยาม เขต 3 

5

1

3