2

ค่าย "คุณธรรม นำคำสอน ทำความดี" ณ หมู่บ้านห้วยเหลือง  ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก

 

วันที่ 26 – 28 มี.ค.2019 โอกาสจัดค่าย “คุณธรรม นำคำสอน ทำความดี” ณ หมู่บ้านห้วยเหลือง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก โดยการนำของสังฆานุกรอรรถพล เซ็งหลี และทีมงานคณะบราเดอร์เณรใหญ่ พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพระอาจารย์หลวงตาตาล ได้ให้เกรียติมาบรรยายหลักคำธรรมสอนให้กับเด็กนักเรียนในค่ายคุณธรรม นำคำสอน ทำความดี

1

4

8

5

9

7

6

10