1

โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร (กม.48)

 

เนื่องในโอกาสวันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร กม.48 วันที่ 17 มี.ค. 2019 โดยพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้เกรียติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายในงานมีการฉลองศาสนนาม ให้กับพระคุณเจ้า และได้พูดถึงงานแพร่ธรรมกับชนเผ่าม้ง

4

2

3

5

6