2

เนื่องในโอกาสวันเปิด-เสกศูนย์อนามัยที่บ้านพอบล้าคี

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 ทางพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และรองปลัดอำเภอท่าสองยางได้ให้เกรียติมาเป็นประธานเปิด-เสกศูนย์อนามัยที่หมู่บ้านพอบล้าคี หลังจากนั้นมีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

1

4

6

3