3

งานวันฉลองนักบวชสากล ณ วัดนักบุญยิแซฟ อยุธยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 ได้จัดวันนักบวชสากล โดยมีสังฆมณฑลกรุงเทพ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค์ และพร้อมกับบรรดานักบวชคณะต่างๆ ทั้งนี้ ภายในงานมีการเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม พิธีเสกเทียน พิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณของนักบวช 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี

6

4

1