1

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันเด็กแห่งชาติ ณ หมู่บ้านห้วยเหลือง

 

วันที่ 8-9 มกราคม 2562 สังฆานุกรอรรถพล  เซ็งหลี จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส-วันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กในโรงเรียน และชาวบ้าน  ณ หมู่บ้านห้วยเหลือง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 

2

3

4

5