งานเกษตรกร ๑๘๑๐๐๘ 0004

การอบรมเกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2018 ณ บ้านสวนจันทร์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทาง Caritas Thailand ได้มีการจัดอบรม เรื่อง การเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับสังฆมณฑล( 10 สังฆมณฑล) ในประเทศไทย ทั้งกันนี้ยังมีการจัดให้ลงพิ้นที่ไปดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก โดย คุณทิวาพร ศรีวรกุล

งานเกษตรกร ๑๘๑๐๐๘ 0002

161797

งานเกษตรกร ๑๘๑๐๐๘ 0006

งานเกษตรกร ๑๘๑๐๐๘ 0005