ขอเชิญร่วมพิธีมิสซา โอกาสเปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญสเทเฟน ห้วยดอกเกี๋ยง

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

ติดต่อ คุณพ่อประพันธุ์ กลัมพัก เจ้าอาวาส 0892697993