30656187 1740396469336815 7046998686475223040 o

ค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์

 เชิญชวนผู้นำเยาวชนในแต่ละวัดมาร่วมค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ครั้งที่ 7
ในวันที่ 27 - 30 เมษายน 2018 ณ บ้านพักพระหฤทัย เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ในธีมค่าย "Go to the mountain"