Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

000

งานคาริตัสด้านอภิบาลคนพิการที่วิเชียรบุรีบาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายสังคม ของสังฆมณฑล นครสวรรค์ และ คุณพ่อ พงษ์ศักดิ์ เสงี่ยมแก้ว ผอ.โรงเรียนสินติพัฒนา วันนี้มาประสานงาน กับ นายลำเพลิน ลีสีลา นายก อบต.น้ำร้อน เกี่ยวกับงาน "คนพิการ" ในเขต ต.น้ำร้อน ตามรายชื่อผู้รับเงินผู้พิการมีจำนวน 200 คนใน 12 หมู่บ้าน  

  ท่านนายกและหมอ สมจิตร พร้อมให้ความร่วมมือยินดี ขอให้คุณพ่อร้องขอมาจะให้ร่วมมือ ทำอะไรพร้อมเสมอ การช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นงานชีวิตพระสงฆ์ที่เป็นผู้ติดตามพระเจ้า มีหน้าที่รับและรับใช้เพื่อนมนุษย์ อภิบาลทางสังคม ที่สามารถสัมผัสได้  ทำมาก ยิ่งเป็นบุญกุศลมาก   เป็นงานที่ท้าทาย ถ้าเราทำได้ อาณาจักรของพระเจ้า จงมาถึงเรา ขอพระเจ้าหนุนใจให้ทำดีเสมอ เมื่อ 21 พ.ย.60.   Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ