Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

0000001

คาริตัสนครสวรรค์แจกผ้านวมผู้สูงอายุคนพิการวัดยอแซฟกรรมกร  บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เลขาธิการ วันนี้มาแจกผ้านวมให้คนพิการ ผู้สูงอายุและเด็กยากจนชนเผ่า จำนวน 150 ผืน ร่วมกับท่าน พล เอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ดร.โฉมฉาย กาศโอสถ กลุ่มเพื่อน ป.เอกรุ่น 7NU  ณ.วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร 48 โดยมีคุณพ่อ เทรี่ เจ้าอาวาสให้การต้อนรับ 

 การทำกิจกรรมบุญครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ครู อบต ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ กลุ่มแม่บ้าน ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ชาวเขาหลายเผ่าที่มารับผ้านวมวันนี้ ดีใจ ขอบคุณหมดใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกท่านคงมาช่วยพวกเราอีกต่อไป เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 2560    Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

0000

002

003

006

008

0100

011

07

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ