Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00000000000000

กลุ่มแสวงบุญนครสวรรค์ร่วมมิสซาพระสันตะปาปาที่เมียนมาร์  วันนี้ได้มีโอกาศอยู่ด้วยกันกับพระสงฆ์ รุ่นน้องนครสวรรค์ ที่มาด้วยกันคือ คุณพ่อพงศ์ศักดิ์ เสงียมแก้ว,คุณพ่อเรืองฤทธิ์ ฤทธิบุญไชย และสัตบุรุษจากนครสวรรค์ เป็นตัวแทนของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่มาแสวงบุญร่วมตอนรับ พระสันตะปาปาฟรังซิสในการเสด็จเยือนประเทศเมียนมาร์ 

พวกเราพระสงฆ์ได้ร่วมถวายมิสซาร่วมกับ พระสันตะปาปา รู้สึกประทับใจ สุขใจ ทำให้เกิดความเคารพ และ การยอมรับซึ่งกันและกันระหว่าง พี่น้องคริสตชน และ พี่น้องพุทธศาสนิกชน และที่ประทับใจพวกเราได้ร่วมถวายมิสซาที่วัดนักบุญอันดรูว์ เป็นสถานที่ น.นิโกลาส ได้มาแวะเยี่ยม มิสซาวันนี้ คพ.พรชัย บรัศวกุล เป็นประธานมีพระสงฆ์ และ พวกเราก็ได้ถวายมิสซาขอพรพระเจ้าที่ โบสถ์ แห่งนี้เชื่อว่าพระเจ้าประทานให้ความเชื่อเข้มแข็ง การมาของพระสันตะปาปา ครั้งนี้ได้พบ 3 อย่างดังนี้

1.ได้ความสัมพันธ์ทางการเมืองในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้โอกาสมากขึ้น เช่น กลุ่มโรฮินยา คนยากไร้ อื่นๆ

2.ได้เกิดความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศพม่าอย่างเป็นปลึกแผ่น.

3.ได้เกิดกระแสพลังของกระแสเรียกในกลุ่มชาติพันธ์ใหญ่ และ กลุ่มชาติพันธ์ุย่อย 135 กลุ่ม ทำให้เกิดสันติภาพ ความรัก ความเชื่อศรัทรา ในพระเจ้าอย่างทันใจ ขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ผู้นำบุญ เป็นสะพานบุญ ให้คาทอลิกไทยมารับพรจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาโดยตรง ได้พบเพื่อนสงฆ์ชาวพม่าหลายคน พระสงฆ์ไทย มีพระสงฆ์ไทยประมาณ 20 กว่าคน มากจากมิสซังราชบุรี กรุงเทพ นครสวรรค์ อุดร เชียงใหม่ จันทบุรี มหาไถ่ อื่นๆ ทุกคนเฝ้ารอเวลาไปที่สนามฟุตบอลบริเวรที่ใกล้ประรำพิธี ช่วงเช้าประชาชนที่เป็นเผ่าต่างในพม่ามารอ ตั้งแต่เย็นวันที่ 28 ธ.ค 60 ความพยายามของพี่น้องสุดยอด ของการอดทนรอ เช้าพระสันตะปาปา ได้นั่งรถโบกมือให้พรแก่พวกเราทุกคน และเร่มมิสซาอย่างสง่า ทุกคนได้รับพรอย่างมากมาย มีความสุข หลังมิสซา ผมได้ไปถ่ายรูปที่ด้านหน้าพระแท่น และที่นั่งของพระองค์ กับพ่ออ้อด เก็บภาพความทรงจำที่ดีๆใว้ในชีวิต ของเรา เดินทางกลับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคน   ขอพระเจ้าหนุนใจเราทุกให้พบแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตตลอดไป  เมื่อ 29-30 พ.ย.2017  Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ 

0003

0004

005

0006

011

012

014

017

24176663 1970522093189778 2410333955206452926 n

00021

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ