0003

เชิญร่วมฉลองบ้านเณรจอห์น ปอล นครสวรรค์    พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 เวลา 10.30 น.