Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00002

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เลขาธิการ วันนี้เป็นวัน"จิตอาสา" มาช่วยปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีต้นไม้ที่สวยงามที่สุสาน วัดบ้านแป้ง สิงห์บุรีจัดทำให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงฤดูฝน การปลูกต้นไม้สามารถทำได้ง่าย ขอบใจเด็กๆภายในศูนย์ฯ บ้านพระหฤทัย สิงห์บุรี และเด็กๆศูนย์ตาคลี นครสวรรค์ และพี่น้องสัตบุรุษวัดบ้านแป้ง  

 ที่นำนำ้ขวด นำ้ดีม มาเลี้ยงเด็กๆขณะทำงาน โอกาสดีวันนี้ มีสัตบุรุษวัดเกาะใหญ่,วัดสระบุรี นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงเด็กๆที่ศูนย์ฯสิงห์บุรี พวกเราได้กินกันด้วยกับเด็กๆ อร่อยมาก พ่อยังขอให้ถ้ามีโอกาสดีๆมาเลี้ยงเด็กๆอีก เด็กๆตบมือเสียงดังด้วยความขอบคุณ และยังนำรองเท้า,เสื้อผ้า,น้ำดื่ม มาบริจาคด้วย ขอพระเจ้าได้ตอบแทนน้ำใจดี ของผู้มาบริจาคทุกคน ครั้งนี้ เป็นร้อยเท่าพันทวี พระเจ้าอวยพร 15ก.ค.60.  Credit :   ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

19895044 1913221445586510 5104714896728853750 n19905382 1913221645586490 6369754417253665794 n

19990131 1913221438919844 7782304316592067468 n19961602 1913222058919782 451014327436453060 n

19990288 1913221855586469 4153667194373183433 n20031638 1913222008919787 2054254378466189556 n

20031917 1913221452253176 6281926404663062631 n20108380 1913221872253134 7354494438657480575 n

20140149 1913221448919843 2375702017186902254 n20108349 1913221862253135 2363618376654451236 n

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ