19740

งานรวมพลตัวแทนเยาวชนผู้ที่จะเข้าร่วมงานเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7  ร่วมกันชุมนุม ณ The house อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

เมื่อวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2560 ได้มีการรวมตัวเยาวชนตัวแทนที่จะเข้าร่วมงานเยางชนเอเชียครั้งที่ 7 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนจากต่างองค์กรและต่างสังฆมณฑล งานเยาวชนเอเชียครั้งนี้จะจีดขึ้น ณ เมืองยอร์ค จาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ 3 คน คือ
บาทหลวงพรชัย สิงห์สา
นายธีระพัฒน์ สิงห์สา
นายกรวีร์ วิลาลัย

โดยในการร่วมตัวครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 24 คน ได้มีการเตรียมการแสดง การรำไทย เพื่อนำไปแสดงในงานเยาวชนและการเตรียม Pre-event ของงานนี้ด้วย
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ได้มีมิสซาสมโภชพระตรีเอกภาพและมิสซาปิดด้วยกัน

1973719738

1973919741

1974219743