1

โปรดศีลกำลังและฉลองนักบุญอันตนที่ชุมชนบางขาม #ความเชื่อความศรัทธาของชุมชน...โอกาสฉลองนักบุญอันตน  ชุมชนบางขามร่วมกันโมทนาคุณพระผ่านทางบูชามิสซา...พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย ได้มาเป็นประธาน และโปรดศีลกำลัง

 ให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์กาเบรียล สันติสุข เพชรบูรณ์ ...และจากโรงเรียนพระวรสารจำนวนหนึ่ง ...และโดยผ่านทางกองทุนท่านนักบุญอันตน ทางชุมชนได้ร่วมกันทำสิ่งดีดี...ด้วยการเยี่ยมเยียนคนเจ็บป่วย คนพิการ คนสูงอายุทั้งในและนอกหมู่บ้าน เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว...ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่วันนี้ ชุมชนและทุกๆคน มาขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในโอกาสฉลองท่านนักบุญอันตนในวันนี้...ณ วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017  Credit : Suradet Kitcharoen

002

355 12

57

55 1455 23

55 1855 17

55 2755 26

55 2255 15

55 1955 13

55 1655 24

55 255 3

55 555 4

55 2555 20