000

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และคณะจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่มารีอามักดาเลนา สวัสดิ์ สิริสุทธิ์ (มารดาของพระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2017 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม เครดิตภาพ : Varintorn Hema

 00

18922015 10203259853252549 5264827852568479244 n18921995 10203259854972592 7131251579500456288 n