Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

18953594 1477986208911816 467752608372076904 o

พิธีเปิดโดมอเนกประสงค์ โดยมี พระสังฆราช พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน

 

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 โรงเรียนเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี ได้ทำพิธีเปิดโดมอเนกประสงค์ โดยมี พระสังฆราช พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เป็นประธาน  และมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง  นายอำเภอ นายก อบต. โรงช้าง โรตารี่ สิงห์บุรี สภาภิบาลวัด ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนหลักโดย บริษัท Cargill และผู้มีน้ำใจ ทางเราจึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ณ ที่นี้

18891791 1477983265578777 1399178552128580884 o18891896 1477983122245458 6934735828336279368 o

18836718 1477986575578446 6796953489677393581 o19023348 1477985905578513 2337520921821794849 o

18815263 1477986732245097 2289964840906748469 o18891538 1477988635578240 7784081369553902891 o

18922711 1477983502245420 8767519483174135063 o19055106 1477992185577885 7633073584772328976 o

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ