Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

06

พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย มุขนายกสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้พบกับนาย #ประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ #วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์คนใหม่ ที่เพิ่งย้ายเข้ามารับตำแหน่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

 

ในการเข้ามาแนะนำตัว พร้อมกับแสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้า เพื่อเชื่อมการทำงานในเชิงศาสนสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในสังคม โดยพระคุณเจ้าได้เสนอประเด็นเพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานไว้ 2 เรื่องคือ

1)การประชุมผู้นำศาสนา       2)การสร้างเครือข่ายจิตอาสาวัฒนธรรม

ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้กล่าวด้วยว่า "ความสามัคคี เครือข่ายความร่วมมือ คือ กุญสำคัญที่จะทำให้งานแพร่ขยายเป็นที่รับรู้เชิงประจักษ์ของสังคม"  ในโอกาสนี้ #บาทหลวงพรชัย สิงห์สา และฝ่ายพัฒนาโครงการฯ ได้เข้าร่วมรับฟังด้วย *เครดิต: แสน มหาภิเนษกรมณ์*  ที่สำนักมิสซังคาทอลิกนครสวรรค์.

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ