01

พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ร่วมประชุมกับทีมงานคาริตัสไทยแลนด์ เพื่อเตรียมการประชุมประจำเดือนที่จะถึงนี้ ที่ตึกสภาพระสังฆราช ฝ่ายสังคม Credit pic.: A Nopparat