00000

 

สุวรรณสมโภช 50 ปี สังฆมณฑลนครสวรรค์และพิธีบวชพระสงฆ์ มีพระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานพิธี พร้อมกับงานชุมนุมเยาวชน และผู้ประกาศพระวรสาร/ครูคำสอนของสังฆมณฑลฯด้วย 

 ในพิธีมีนิทรรศการจากองค์กรคาทอลิก ประวัติสังฆมณฑล และของคณะนักบวชต่างๆ จำนวนมาก  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

02

 

02 5

0000