30

กลุ่มงานเวชบุคคล มีคณะซิสเตอร์กางเขนแดง หมอ พยาบาล มาให้บริการแก่ประชาชนยามเย็บป่วย ผู้สูงอายุ และกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุวัดนักบุญอันนา ในงานพิธีฉลอง 50 ปีของสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

 และมีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ในวันนี้ด้วย บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เลขาธิการ  ได้เดินมาให้กำลังใจ ผู้ทำงานจิตอาสา และขอสมาชิกจิตอาสามีใจช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดไป วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก วันที่ 6 พฤษภาคม 2017 เครดิต : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์