001

ประชุมความก้าวหน้า "งานสร้างสุข สู่ชุมชนบนดอย" โดย คณะแกนนำหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการ และมีพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน

 
 

"งานสร้างสุข สู่ชุมชนบนดอย" ใน จ.ตาก  กับหมู่บ้านในการจัดการขยะแล้ว ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ข้อคิด และพลังใจในการทำงานสร้างสุขต่อไปด้วย เมื่อ 24 เมษายน 2017 ณ ศูนย์สังคมพัฒนาเขต3 (สังฆมณฑลนครสวรรค์) อ.แม่สอด จ.ตาก  
(Credit: Mister-a Nopparat)