2

โครงการ "ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" นักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส เข้าร่วมฝึกอบรม จัดโดยกองพลทหารราบที่4 ณ ค่ายนเรศวร วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 เครดิต: ครูปุ๊