ชื่อ - สกุล

คุณพ่อโทมัส ทศพร นารินรักษ์ (OMI)

วัน เดือน ปี เกิด

26 กรกฏาคม 1974

วันเดือนปีบวช

8 มิถุนายน 2003

ตำแหน่ง

ผู้รับผิดชอบงานแพร่ธรรมชาวม้ง เข็กน้อย
เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล ห้วยทราย
เจ้าอาวาสวัดนักบุญอากาทา บ้านเล่าลือ
เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด บ้านป่าคา
กลุ่มคริสตชนนักบุญหลุยส์ เขาค้อ
กลุ่มคริสตชนบ้านแยง
เจ้าอาวาสวัดบุญราศีนิโกลาสบุญเกิด ห้วยน้ำไซ
เจ้าอาวาสวัดแม่พระกัวดาลูเป้ บ้านใหม่ ภูหินร่องกล้า
เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา ขุนน้ำคับ
กลุ่มคริสตชน บ้านน้ำจวง
กลุ่มคริสตชน บ้านตูยค้อ
กลุ่มคริสตชนบ้านภูขัด

ที่อยู่

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านเข็กน้อย
99 ม.8 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

เบอร์โทรศัพท์

081-9742212

เบอร์โทรสาร

-