หน้แรก
ติดต่อเราหน้ารวมรายชื่อพระสงฆ์ หน้าแรก

 

 

ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข

วัน เดือน ปี เกิด

12 กุมภาพันธ์ 1966

วันเดือนปีบวช

8 มิถุนายน 2003

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนานครสวรรค์,เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา  (บางขาม)

ที่อยู่

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
ช.95 ถ.สวรรค์วิถึ ซ.เทวาวิถี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์

0-5622-2608

เบอร์โทรสาร

0-5622-4437