บ้านเณรจอห์น ปอล โรงเรียนสังฆมณฑล ประวัติพระสังฆราช ประวัติสังฆมณฑล วัดในสังฆมณฑล ติดต่อเรา

ข่าวเกี่ยวกับบ้านแป้ง

รวมข่าวคริสต์จากเว็บคาทอลิกในประเทศไทย

ติดตามข่าววาติกัน
 

 

ช่อง3

 

ช่อง5

 

ช่อง7

 

ช่อง9

 

ช่อง11

 

ThaiPBS

 

True Vision

 

Nation channel

 

ไทยรัฐ

 

เดลินิวส์

 

คมชัดลึก

 

มติชน

 

มติชนสุดสัปดาห์

 

ข่าวสด

 

ไทยโพสต์

 

ประชาชาติธุรกิจ

 

Bangkok Post

 

เนชั่น

 

เนชั่นสุดสัปดาห์

 

ฐานเศรษฐกิจ

 

บางกอก ทูเดย์

 

สยามธุรกิจ

 

กรุงเทพธุรกิจ

 
 

 

 

 

 

ประกาศจากสังฆมณฑลนครสวรรค์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดชฯสวรรณคต

 

ประมวลภาพฉลองวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

 

ประมวลภาพโรงเรียนพระกุมารเยซู ร่วมแปลอักษรถวายอาลัย ร.9

 

ประมวลภาพการประชุมประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ "ร่วมกันเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง"

 

ประมวลภาพกิจกรรมรวมพลังวัยใส (ทำบุญตักบาตร) โรงเรียนพระวรสาร ลพบุรี

 

ประมวพกิจกรรมรวมกลุ่มศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ และพัฒนามนุษย์บ้านตาคลี

 

ประมวลการอบรมเวทีเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการคาริตัสนครสวรรค์

 

ประมวลภาพกิจกรรมกระบวนการสานพลังจิตอาสา พลังแผ่นดิน ณ จ.ลำพูน

 

ประมวลภาพพิธีมิสซาแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ประมวลภาพศึกษาดูงานกระบวนการจิตอาสา ณ จ.เชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรมสานพลังจิตอาสาบ้านเด็กกำพร้า แม่สอด 2016

 

ประมวลภาพกิจกรรมขอพรผู้สูงอายุ/ เยาวชน วัดนักบุญมาระโกก้าวเจริญพร

 

ประมวลภาพการอบรมฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครสวรรค์ ตุลาคม 2016

 

ประมวลภาพมิสซังนครสวรรค์เซนต์ MOU กับ สพป.ตาก เขต 2

 

ประมวลภาพกิจกรรมการตอบคำถามพระคัมภีร์วันฉลองวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด

 

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าเงียบพระสงฆ์ 6-7 ตุลาคม ที่แม่สอด จังหวัดตาก 2016

 

ประมวลภาพฉลองวัดอารามคาแมล นครสวรรค์ 2016

 

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระบังเกิด บ้านสุขสวรรค์ คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมโครงการพลังจิตอาสาคาทอลิกสิงห์บุรี

 

ประมวลภาพเข้าเงียบสามเณราลัยจอห์นปอล นครสวรรค์ ณ สำนักมิสซังนครสวรรค์

 

ประมวลภาพเปิดศูนย์คุณภาพชีวิตคนพิการ วัดแม่พระรับสารตาคลี

 

ประมวลภาพการประชุมผู้นำฝ่ายสังคมเขต 1-3 สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่/วันเยาวชน/วันผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญมาระโก ก้าวเจริญพร

 

ประมวลภาพกิจกรรมเลือกประธานคณะมนตรี สมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล 2016

 

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนฟรังซิสเซเวียร์ มัธโนทัย จ.ตาก 2016

 

ประมวลภาพพิธีเปืดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

 

ประมวลภาพเปิดตึกใหม่โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โดยพระคุณเจ้าพิบูลย์

 

ประมวลภาพพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์

 

ประมวลภาพกิจกรรมฉลองวัดแม่พระรับสาร ตาคลี 2016

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ โรงเรียนพระวรสาร ลพบุรี ปีการศึกษา 2559

 

ประมวลภาพเข้าเงียบพระสงฆ์นครสวรรค์ประจำเดือนสิงหาคม 2016

 

ประมวลภาพกิจกรรมผู้สูงอายุวัดน.เปาโล หัวดง นครสวรรค์ ครั้งที่ 3

 

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังจิตอาสาคาทอลิก ณ เขาค้อ เพชรบูรณ์

 

ประมวลภาพกิจกรรมฉลองอาสนาวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 2016

 

ประมวลภาพกลุ่มผู้ประกาศพระวรสารวัดนักบุญลูกาบางขามเยี่ยมผู้สูงอายุบ้านแป้ง สิงห์บุรี

 

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มผู้สูงอายุหัวดง นครสวรรค์ ครั้งที่ 2

 

ประมวลภาพคาริตัสไทยแลนด์เยี่ยมคาริตัสนครสวรรค์ 2016

 

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเปาโล หัวดง นครสวรรค์

 

ประมวลภาพเปิด/เสกสะพานใหม่ บ้านแม่เป็งทะ อ.แม่เงา แม่ฮ่องสอน

 

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเปโตร ท่าซุง อุทัยธานี

 

ประมวลภาพภารดาและคณะครูโรงเรียนลาซาล มอบของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

 

ประมวลภาพกิจกรรมการก่อตั้งผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญเปาโล หัวดง นครสวรรค์

 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสภาอภิบาลสังฆมณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี ปีการศึกษา 2559

 

ประมวลภาพพิธีมิสซาบูชาสิริบุญอายุ 70 ปี พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมแกนนำศาสนิกสัมพันธ์

 

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมครูคำสอนเขต 3 ณ ศูนย์แม่ปะ จ.ตาก

 

ประมวลภาพสมโภชพระคริสตวรกาย ณ วัดนักบุญลูกาบางขาม ลพบุรี

 

ประมวลภาพพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตวรกาย พร้อมกับแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดเซนต์นิโกลาส

 

โรงเรียนพระกุมารเยซูกวาด "ONET" คะแนนสูงสุด

 

ประมวลภาพกิจกรรมฉลองวัดอัครคาเบรียล สันติสุข จ.เพชรบูรณ์

 

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าเงียบประจำปีสงฆ์นครสวรรค์ 2016

 

ประมวลภาพกิจกรรมมิสซาปีใหม่ไทย วัดนักบุญลูกา บางขาม จ.ลพบุรี

 

ประมวลภาพปิดค่ายฟื้นฟูเยาวชน กลุ่มชาติพันธ์ ที่วัดนักบุญเทเรซา ภูทับเบิก

 

ประมวลภาพกิจกรรมโปรดศีลกำลัง ณ วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร 48 จ.ตาก

 

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่าย ฯ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ศูนย์วัดนักบุญนิโกลาสห้วยน้ำไซ จ.พิษณุโลก

 

ประมวลภาพเสกสุสานวัดนักบุณเปโตร ท่าซุง 2016

 

ประมวลภาพฉลองวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง 2016

 

ประมวลภาพกิจกรรมคริสตมาสและปีใหม่ โรงเรียนพระวรสาร

 

ประมวลภาพวันปีใหม่และสมโภชพระชนนีพระเป็นเจ้า บ้านแป้ง 

 

ประมวลภาพมิสซาวันขึ้นปีใหม่และพิธีเปิดประตูปีศักดิ์สิทธิ์ อันนา นครสวรรค์

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพวัดนักบุญเปโตร ท่าซุง

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพ วัดบางขาม

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพและกิจกรรม วัดคาทอลิก บ้านไร่

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพ วัดนักบุญเปาโล สามหมื่นทุ่ง

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพ มิสซารุ่งอรุณ บ้านแป้ง

 

ประมวลภาพฉลองเทศกาลคริสตมาส ณ วัดน.มาระโก ก้าวเจริญพร 

 

ประมวลภาพประเพณีแห่ดาว วัดบ้านแป้ง สิงห์บุรี

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพ วัดบ้านแป้ง

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตสมภพ อารามคาร์แมล นครสวรรค์

 

ประมวลภาพคณะลาซาลส่งความสุขให้กับมาเซอร์อารามคาแมล นครสวรรค์

 

ประมวลภาพมิสซาคริสตมาสโรงเรียนลาซาลโชติลาวี นครสวรรค์

 

ประมวลภาพฉลองวัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก

 

  อ่านทั้งหมด

 

ประกาศหน้าที่ภคินีคณะภคินีพระหฤทัย ปี 2015

 

ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย พระสงฆ์เชียงใหม่

ประมวลภาพพิธีปลงศพพระสังฆราชยอแซฟบรรจง อารีพรรค

สมณฑูตเดินทางมาเยี่ยมเปิดBONUS PASTOR

ภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพเปิดปีความเชื่อสังฆมณฑลนครสวรรค์ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่

 

ประมวลภาพพิธีปลงศพพระคุณเจ้ายอแซฟบรรจง อารีพรรค

 

ประมวลภาพพิธีบวชพระสงฆ์คุณพ่อสินธิ์ หนุนทรัพย์

 

ประมวลภาพสมณฑูตเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆณฑลนครสวรรค์ วันที่9กันยายน2009

 

"นักบุญที่โลกรอ"

 

ภาษาละตินยังไม่ตาย

 

ไตร่ตรองเอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์เดือนตุลาคมพระนางมารีย์ พระมารดาของเรา

 

เด็กชายและเทวดา

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเคารพ

 

เด็กกับพิธีกรรม สำคัญไฉน???

 

ทำไมการรับขึ้นสวรรค์ (Assumption)ของพระนางมารีย์จึงเป็นข้อความเชื่อ

 

โลโก้แห่งปีความเชื่อ

 

ตู้ศีล (The Tabernacle)

 

นักบุญเปาโล นักบุญเปาโล นักการศาสนาที่แก่กล้า

คลิ๊กเลย
 
 
   

 

 

ฉลองวัดฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัย จ.ตาก
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม2016 เวลา 10.00น.โดยพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัยเป็นประธานในพิธ

 

ฉลองบ้านเณราลัยจอห์นปอล นครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 10.00น.โดยพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัยเป็นประธานในพิธี

 

ฉลองวัดปฏิสนธินิรมล แม่พืช คลองลาน
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016 เวลา 10.0น.
โดยพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัยเป็นประธานในพิธี

 

แผนที่ : ตำแหน่งสถานที่ ตั้งวัดคาทอลิกในประเทศไทย (ข้อมูลตำแหน่งส่วนใหญ่ถูกต้อง)

 

Download หนังสือคำร้อง ขอยกเว้นข้อ ขัดขวางการแต่งงานของนครสวรรค์

 

โปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก

 

ประกาศ!เว็บไซต์สังฆมณฑลนครสวรรค์ ปัจจุบันได้ใช้ชื่อNsdiocese.or.th เท่านั้นไม่ใช่ Nsdiocese.com

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิกดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

                        

รูปสามเณรใหญ่ นครสวรรค์
 

 

 

 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี รูปชุดพระสังฆราชสีขาว รูปชุดพระสังฆราชสีดำ