บ้านเณรจอห์น ปอล โรงเรียนสังฆมณฑล ประวัติพระสังฆราช ประวัติสังฆมณฑล วัดในสังฆมณฑล ติดต่อเรา

บทเทศน์ประจำวันและย้อนหลัง

รวมข่าวคริสต์จากเว็บคาทอลิกในประเทศไทย

ติดตามข่าววาติกัน
 

 

ช่อง3

 

ช่อง5

 

ช่อง7

 

ช่อง9

 

ช่อง11

 

ThaiPBS

 

True Vision

 

Nation channel

 

ไทยรัฐ

 

เดลินิวส์

 

คมชัดลึก

 

มติชน

 

มติชนสุดสัปดาห์

 

ข่าวสด

 

ไทยโพสต์

 

ประชาชาติธุรกิจ

 

Bangkok Post

 

เนชั่น

 

เนชั่นสุดสัปดาห์

 

ฐานเศรษฐกิจ

 

บางกอก ทูเดย์

 

สยามธุรกิจ

 

กรุงเทพธุรกิจ

 
 

 

 

 

 

สร้างบ้านให้กับผู้ยากไรโดยมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์

 

ประมวลภาพอวยพระคริสมาสตามบ้านวัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก

 

คณะอาจารย์จีนจากยูนานมาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์นิโคลาสและข้อตกลง

 

แข่งกีฬาฉลองบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ ครบ 15 ปี ชุดที่4

 

ประมวลภาพฉลองบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ ครบ 15 ปี ชุดที่3

 

ประมวลภาพฉลองบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ ครบ 15 ปี ชุดที่2

 

ประมวลภาพฉลองบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ ครบ 15 ปี ชุดที่1

 

พิธีเสกพื้นที่ก่อสร้างวัดนักบุญเทเรซา บ้านทับเบิก

 

ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านนาสะอุ้ง 2014

 

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข็กน้อย 2014

 

สัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ บ้านสวนรีสอร์ท

 

พิธีปลงศพเอลีซาเบธ ปทุม สิทธิ (มารดาคุณพ่อประเสริฐ สิทธิ) วัดสามเสน 19 พฤศจิกายน 2014

 

พิธีเสกวัดน้อยนักบุญยอแซฟและบ้านพระหฤทัยพิษณุโลก 26 ตุลาคม 2014

 

ประมวลภาพพิธีเคารพพระธาตุนักบุญ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพชุมนุมครูคำสอน เพื่อวางเป้าหมาย ณ สำนักพระสังฆราช

 

ประมวลภาพชุมนุมเคารพพระธาตุในเขต2 ณ วัดพิษณุโลก

 

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเทเรซา ครบ50ปี

 

ขอเชิญร่วมเคารพพระธาตุนักบุญ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพฉลองวัดมีคาแอล ลพบุรี และเปิดเสกศาลาอเนกประสงค์

 

ประมวลภาพฉลองอารามคาร์เมไลท์ นครสวรรค์

 

ประมวลภาพมิสซาขอบพระคุณ โอกาสครบ2ปีการจากไปของท่านบรรจง

 

ประมวลภาพสัมมนาฝ่ายจิตตาภิบาลและคำสอน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 2014

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันเเม่วัดก้าวเจริญพร

 

ประมวลภาพพระคุณเ้จ้าเดินทางเยี่ยมวัดต่างๆในเขต 2

 

ประมวลภาพฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ 2014

 

ประกาศบวชสัีงฆานุกรและแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม ของสังฆมณฑลนครสวรรค์2014

 

ประมวลภาพเทศน์เตรียมฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ โดย คุณพ่อสุรเดช

 

ประมวลภาพพิธีแห่ศีลมหาสนิท อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

 

ประมวลภาพสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช ผู้นำฆราวาส สังฆมณฑลนครสวรรค์ 21 มิถุนายน 2014 ณ Bonus pastor

 

ประมวลภาพงาน THE VOICE บ้านเณรจอห์น ปอล

 

ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ วัดนักบุญเ้ปาโล หัวดง

 

ประมวลภาพคณะซิสเตอร์เซนต์ฟรังซิส จากประเทศพม่าเข้าพบพระคุณเจ้าก่อนเริ่มทำงาน ในเขต 3 กับคริสตชนชาวพม่า

 

ประมวลภาพมิสซาเปิดปีการศึกษาและถวายความตั้งใจในการเป็นสามเณรใหม่

 

ประมวลภาพปฐมนิเทศผู้ปกครองสามเณร ณ บ้านเณรจอห์น ปอล

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะสภาประมุขบาทหลวง โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 

ประมวลภาพนักเรียนคำสอนรับศีลกำลังเขต1 วัดนักบุญลูกา บางขาม

 

ประมวลภาพพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก เด็กนักเรียนคำสอนเขตแม่ตะวอ

 

สมโภชปัสกาเสกวัดและโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กและผู้ใหญ่ ณ วัดน.เทเรซา ห้วยกระทิง

 

ประมวลภาพพระคุณเจ้าเยี่ยมค่ายคำสอนปูแป้

 

สุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภชคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

ประมวลภาพปัสกาบนดอยระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2014

 

ประมวลภาพพิธีวันปัสกาและรับศีล้างบาป อาสนวิหารนักบุญอันนา

 

ประกาศโยกย้ายพระสงฆ์นครสวรรค์ประจำปี 2014

 

ประมวลภาพค่ายคำสอนเขตวัดเเม่สอด ระหว่างวันที่ 21-28 มีนาคม 2014

 

  อ่านทั้งหมด

 

ประมวลภาพพิธีเสกและเปิดศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอนNCC ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

 

ประมวลภาพเปิดและถวายอาสนวิหารอุบล

 

ซิสเตอร์แม่ปอนจัดฉลองหิรัญสมโภช และปฏิญาณตลอดชีพ

ประมวลภาพพิธีปลงศพพระสังฆราชยอแซฟบรรจง อารีพรรค

สมณฑูตเดินทางมาเยี่ยมเปิดBONUS PASTOR

ภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆณฑลนครสวรรค์

 

ประมวลภาพเปิดปีความเชื่อสังฆมณฑลนครสวรรค์ และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่

 

ประมวลภาพพิธีปลงศพพระคุณเจ้ายอแซฟบรรจง อารีพรรค

 

ประมวลภาพพิธีบวชพระสงฆ์คุณพ่อสินธิ์ หนุนทรัพย์

 

ประมวลภาพสมณฑูตเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

ประมวลภาพพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆณฑลนครสวรรค์ วันที่9กันยายน2009

 

"นักบุญที่โลกรอ"

 

ภาษาละตินยังไม่ตาย

 

ไตร่ตรองเอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์เดือนตุลาคมพระนางมารีย์ พระมารดาของเรา

 

เด็กชายและเทวดา

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเคารพ

 

เด็กกับพิธีกรรม สำคัญไฉน???

 

ทำไมการรับขึ้นสวรรค์ (Assumption)ของพระนางมารีย์จึงเป็นข้อความเชื่อ

 

โลโก้แห่งปีความเชื่อ

 

ตู้ศีล (The Tabernacle)

 

นักบุญเปาโล นักบุญเปาโล นักการศาสนาที่แก่กล้า

คลิ๊กเลย
 
 
   

 

 

ฉลองวัดพระกุมารเยซู บ้านเเป้ง วันเสาร์ที่ 17 มกราคม เวลา 10.30 น. พระคุณเจ้าพิบูลย์ เป็นประธาน

 

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.00น. พระคุณเจ้าพิบูลย์ เป็นประธาน พร้อมพิธีเสกอาคารเรียนและสระว่ายน้ำ

 

แผนที่ : ตำแหน่งสถานที่ ตั้งวัดคาทอลิกในประเทศไทย (ข้อมูลตำแหน่งส่วนใหญ่ถูกต้อง)

 

เว็บไซด์ใหม่ในสังฆมณฑลนครสวรรค์ โรงเรียนสันถวไมตรี

 

Download หนังสือคำร้อง ขอยกเว้นข้อ ขัดขวางการแต่งงานของนครสวรรค์

 

โปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก

 

ประกาศ!เว็บไซต์สังฆมณฑลนครสวรรค์ ปัจจุบันได้ใช้ชื่อNsdiocese.or.th เท่านั้นไม่ใช่ Nsdiocese.com

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานีขอเชิญร่วม โครงการบูรณะ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลฯ หลังใหม่

 

โปรแกรมพระคัมภีร์คาทอลิกดาวน์โหลด ฟรี!!!

 

                        

รูปสามเณรใหญ่ นครสวรรค์
 

สารแสงธรรม ปี 2012

 

 

 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี รูปชุดพระสังฆราชสีขาว รูปชุดพระสังฆราชสีดำ