เข้าเงียบ-ประชุมพระสงฆ์นครสวรรค์ + ต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2012 ทางสำนักมิสซังได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำเดือนขึ้น โดยในเดือนนี้คุณพ่อใหมทั้ง 2 ท่านเป็นผู้เทศน์ โดยคุณพ่อไพศาลเทศน์สั้น ๆ แต่ได้ใจความ ยกบทเทศน์บนภูเขา(บุญลาภ 8 ประการ)ของน.มัทธิว โดยเน้นเรื่อง ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข พระสงฆ์ของพระคริสต์ต้องเชื่อศรัทธา หวังไว้ใจในพระหมดทั้งตัวและหัวใจ แม้ในสถานะการณ์ที่ลำบากที่สุด ดังตัวอย่างของบุญราศีนิโคลาสเมื่อครั้งถูกจองจำในคุก ส่วนคุณพ่อวันใหม่เทศน์ ในมิสซา ตามพระวรสารประจำวัน พยายามเน้นถึงความเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่มีความหลากหลายของบุคคล สถานที่และรูปแบบการทำงาน แต่ไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเสมอ.

หน้าหลัก หน้ารวม ติดต่อเรา